Baskı Yayları

Baskı yoluyla enerji depolama,basmç ile ilgili kuvvetlere mukavemet gösterme ve kuvvet sağlama gibi özellikler için kullanılan yaylar baskı yaylan olarak adlandırılır.

Bizim imal ettiğimiz baskı yaylannm pek çoğu yuvarlak telden uçları kapalı olarak sarılmış yaylardır. Bazı baskı yaylan baskı yaptıklan yüzeylere dik oturması amacıyla taşlanırlar. Ürün yelpazemizde emniyet subap yayları, filtre yayları, eleman baskı yayları gibi isimlerle adlandırılan baskı yayları bunların dışında değişik formları mevcuttur.

 

Baskı Yayı Siparişlerinde Dikkat Edilecek Değerler ;

• Malzeme özelliği,

• Tel çapı (d),

• İç çap (Di),

• Dış çap (Da),

• Merkez çap (Dm),

• Serbest boy (Lo),

• Toplam sarım sayısı (İg),

• Hadve veya İç hadve,

• Sarım yönü (sağ-sol),

• Taşlama varmı, yokmu ?,

• Yay itme kuvveti veya kuvvetleri,

• Kaplama varsa özelliği.